Suport en línia

Concentrador d'E-Learning (CEL) Universitat de Barcelona - www.ub.edu

El Concentrador d'E-Learning (CEL), és l'espai des d'on s'activa i es configura la creació dels cursos en el campus virtual en el núvol.

Accés a l'aplicació